играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation.
Plato


Може да се открие повече за един човек с един час игра, отколкото с година разговори.
Платон

* * *
 
15 камъка в градината
Вейцилогия - Японски загадки
Автор: Йони Лазаров   
Неделя, 04 Май 2008г. 18:41ч.
1. Камъните в Го се слагат на пресечните точки. Това са и пресечните точки на нашите намерения и възможности. Всеки наш ход е проекция на горните две и наше огледало. Огледалце, огледалце, кажи ми аз ли съм най-красивата?
2. Го се играе за хоби и професионално. Къде се намира границата? С двадесет процента усилия може да постигне осемдесет процента ефективност; останалите двадесет процента ефективност се постигат с осемдесет процента усилия.


3. Процес и резултат в Го се съотнасят така както 360 към 1, но и двете са в диалектическа връзка.

4. Като контекстова игра, Го има отношение към относителното и абсолютното. Всяка битка на „живот и смърт” е относителна, единствено контекстът на целия гобан е абсолютен.


5. Често оприличават пуловете на Го с копчета. Какво тогава да кажем за гобана? В продължение на тази посока на разсъждение – да си купиш пулове е като да си купиш копчета; да си купиш гобан е като да си купиш балтон. Има хора, които се доближават до Го по този начин и те също са благословени. Всички посоки водят до Го.


6. За да играеш Го ти е необходимо цялото време на света, но има ли по-важна задача? Остава открит въпросът как да се вмести в 2 часа игрово време. Изглежда е необходима изкусността на филмов режисьор, за да се направи това.


7. В Го съществуват повече варианти, отколкото атоми има в нашата галактика. Следователно Го е извън галактическа игра. Никой не знае, откъде е дошла – тя е като живота – ние не знаем защо сме тук, а животът може да съществува извечно?


8. Нашите прераждания са безкрайни. Всеки в безкрайността на тези прераждания в определена пресечна точка на времето и пространството открива Го за себе си. Срещата е неизбежна така, както е неизбежно крайното освобождение от цикъла на преражданията за всеки. Всеки в безкрайността ще срещне своя го-учител и великата Игра.


9. Всяка една партия Го, която играем заслужава цялото ни внимание. Дори поради това, че тя повече няма да се разиграе повече – всяка партия е неповторима. Моно-но-аваре – неповторимото очарование на преходните неща!


10. Как растат камъните? Наблюдавай последователното развитие на партия Го. След това можеш да наблюдаваш как намаляват камъните – като вземаш назад камък след камък, което се прави в анализа в края на партията.


11. Има ли отношение Го към древната задача за “квадратура на кръга”? Оказва се, че има. Кръглите камъни са представители на Небето, което е кръг. Те се слагат на квадратния гобан, който символизира Земята. Небето и Земята си съответстват, защото “каквото е горе, това е и долу”.


12. Системата Го е търсене на истината чрез изкусни методи. Методите са директни и индиректни, както в бойните изкуства: прав и заобиколен бой. Така в системата Го има пълен комплект на тактически и стратегически средства.


13. „На две неща се възхищавам: на звездното небе над мен и на нравствения закон в мен” - Кант. Магическата същност на Го е превръщането на макрокосмоса в микрокосмос и обратно.


14. Черни и бели камъни, статика и динамика, почивка и активност, логика и интуиция, обяснимо и необяснимо, видимо и невидимо, ин и ян се редуват в крайни и безкрайни отношения в черно-бялата игра...


15. Петнадесетият афоризъм за Го е невидим, така както е невидим 15-я камък в дзен-градината на Рьоанджи. Просто наблюдавайте как растат камъните.

 
 
* * *