играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

To have little is to possess.To have plenty is to be perplexed.
Lao-tsu


Да имаш малко е притежание. Да имаш много е объркване.
Лао Дзъ

* * *
 
VI БГШ'2009 и Вейцилогия
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Weiqiland.net   
Понеделник, 29 Юни 2009г. 14:18ч.
На 26-27.06.2009 г. се проведе VI Български Го Шампионат'2009 в Институт Конфуций в София. В него взеха участие 13 играчи от София, Свищов, Русе, Долни Дъбник и Варна. Най-младият от играчите беше на 10 години, а най-възрастният - на 55. Шампионатът бе открит от домакините с приветственото слово на директора на Института доц. А. Алексиев, който поздрави играчите с "Добре дошли!" и им пожелава творческа игра. Доц. Алексиев посочи, че това не е първата среща с Го за Институт Конфуций, където две лекции е провел Й. Лазаров, Президент на Българска Го Асоциация, а също и представяне на два доклада на научна конференция в Института, авторите на които са И. Лазаров и К. Байрактаров.

След приветствието си доц. Алексиев даде думата на организатора г-н Йони Лазаров и на рефера Константин Байрактаров, които обявиха началото и регламента на Шампионата.

Първите три места, заеха както следва, Б. Александров (София), Т. Недев (Русе) и Ст. Трайков (София). Със силната си игра се открои Магдалена Младенова (13 г.), която се класира на 4-то място. Всички участници получиха награди, осигурени от Институт Конфуций, а също така и предоставени лично от Т. Недев и Й. Лазаров. Като присъстващ на събитието, но несъстезавал се, най-възрастният член на Асоциацията, Димитрин Пенчев (60 г.) също бе удостоен с уважително внимание и получи като подарък сувенир от наградния фонд.

Момент от 6 БГШ 2009

Играта Го има не само спортни, но и културно-философски измерения. В тази връзка трябва да се посочи, че философията на играта бива отразена също и в статии на български език, в които се разглежда нейната същност в дълбочина. Подобен подход изисква изследователски усет и научна аргументация. Ползата от такова представяне на играта е не само за играчите, но и за широката аудитория. По този повод след VI Български Го Шампионат'2009 се проведе Първата вейцилогична среща, водена от Константин Байрактаров, на която бе направен обзор на някои важни статии, посветени на играта вейци (яп. Го).

На срещата се постави акцентът върху статии и разработки от Й. Лазаров и К. Байрактаров, които са реализирани през последните години на руски, английски и други езици, с което се подчерта тяхната значимост и се посочи високата оценка, дадена от познавачи и изследователи на вейци извън България. Статиите на двамата автори отразяват българското разбиране на вейци. А по отношение на наличните статии на български език се установи, че значителна част от тях са техен принос, свързан и с популяризаторските им инициативи през годините.

На срещата се изясни терминът "вейцилогия" - "наука за Го", изкован от българските изследователи, с който те обозначават научните изследвания на играта вейци в исторически, културен и философски аспект. Срещата приключи с идеята подобни инициативи да прераснат във формат на научни конференции, на които да се изнасят научни доклади на вейцилогична тематика.

За разлика от множеството демонстрации на играта Го, това бе първото представяне на вейцилогията. Срещата, проведена във формат на беседа, завърши с одобрителните аплодисменти на присъстващите.

 
 
* * *