играта Го

По книжарниците:

Пустинния скорпион

Препоръчваме Ви:

Човекът, който обичаше Стивън Кинг

ДОБРЕ ДОШЪЛ!

Афоризми

Как се работи с компютър? Много просто: цъкате с език, цъкате с мишката - това е!

* * *
 
Конфуций и играта Го. Корея, ICOB'2009
Публикации - Събитиен хоризонт
Автор: Стефания Цанкова   
Четвъртък, 29 Октомври 2009г. 20:31ч.


Играта Го за Конфуций е метафора на управлението

Анотация на изследването на К. Байрактаров (България), представено на Международната конференция на изследователите на Го (бадук)

Шестата Международната конференция на изследователите на Го (International Conference On Baduk'2009), в която взеха участие представители от няколко държави, се проведе на 25 октомври в гр. Джеонджу (Jeonju). На Конференцията се открои чудесната работа "Конфуций за играта Го" (Confucius about the game Go), изпратена от Константин Г. Байрактаров от България. Авторът е 34-годишен млад учен - философ, икономист и компютърен специалист. Накратко за неговия тезис.

 

Константин Байрактаров

 

"Да се играе Го е много по-добре, отколкото само да се яде по цял ден ориз и нищо да не се прави!" - Тази фраза от “Беседите и съжденията” (Analects, Lun Yu) се интерпретира крайно погрешно като израз на негативното отношение на Конфуций към Го. Всъщност Конфуций бил огорчен от недостойното поведение на управниците, които по цял ден си чревоугодничели и бездействали. Това станало причина той да се оттегли от министерския си пост (края на 497 г. пр. н. е.), а като пример за много по-достойно времепрекарване той им препоръчал да се занимават с играта Го.

 

 

Конфуций и Ладзъ на партия Го
Играта Го развива умствените качества и логическото мислене и приляга на менталността (мащабното мислене) на достойния човек. Конфуций признава ценността й, но не като хоби, а като полезно средство за самоусъвършенстване. Обръща се внимание на задълженията на достойния човек, а играта Го се посочва като метафора на управлението. Конфуций се явява крайъгълен камък в историята на Го. Изследването завършва с разглеждане на взаимодействието между ученията на Конфуций и Лаодзъ като партия Го, като символична голяма игра на съперничество и сътрудничество между двете школи. Според автора, макар да си противостоят, те също така взаимно се допълват като черните и белите камъчета в играта Го.

For Confucius the game Go is metaphor for management,
Dal-soo Kim, KABA’s International director,
The Chosun Ilbo (Korean Daily News),
27.10.2009 г.

 

 

Korean Daily News

Оригиналната статия For Confucius the game Go is metaphor for management в най-популярния корейски вестник Chosun Ilb.

 

* * *

 

 

Для Конфуция игра Го является метафорой управления


Аннотация к исследованию Константина Байрактарова (Болгария), представленному на Международной конференций исследователей Го (бадук)

Шестая Международная конференция исследователей бадук (International Conference On Baduk'2009), в которой приняли участие представители ряда государств, состоялась 25 октября в Jeonju. На Конференций было отмечено превосходное исследование “Конфуций об игре Го” (Confucius about the game Go), предоставленное Константином Г. Байрактаровом из Болгарии. Автор - 34-х летний молодой ученый – философ, экономист и компьютерный специалист. Вкратце о его тезисах:

“Заниматься игрой в Го является намного лучшим делом, чем предаваться целый день праздности и угощению рисом!” – Эти слова из текста “Беседы и суждения” интерпретируются часто, как отражение негативного отношения Конфуция к игре Го, что является большой ошибкой. В реальности, они не были произнесены на пустом месте. Дело в том, что Конфуций был сильно разочарован поведением управляющих, которые целыми днями занимались чревоугодием и бездельничали. Это стало причиной, по которой Конфуций покинул свой пост министра (в конце 497 г. до н.э.). В качестве же примера для более достойного времяпровождения он рекомендовал управленцам заниматься игрой Го.

Игра Го развивает умственные качества и логическое мышление и подобает ментальности (масштабному мышлению) достойного человека. Конфуций признает ее ценность, но не как хобби, а как полезного средства для самоусовершенствования. Обращается внимание на качества, которые должен иметь достойный человек, а игра Го рассматривается при этом как метафора управления. Конфуций является крайугольным камнем в истории Го. Исследование К. Байрактарова оканчивается рассмотрением взаимодействия учений Конфуция и Лаоцзы как партии Го, как символической большой игры соперничества и сотрудничества между этими двумя школами. Вопреки расхожему мнению, они не противопоставляются, а, по мнению автора, взаимно дополняют друг друга подобно черным и белым камням в игре Го.

Дал-Соо Ким, директор международных связей KABA
The Chosul Ilbo (Korean Daily News),
27.10.2009


Руската версия на статията е от го-библиотеката на Школа "Стожар"


* * *

 

Няколко разяснителни бележки за ICOB

 

Конференцията на изследователите на бадук (Го, вейци) се организира от Катедрата за изследвания на будук към Университет Мионгджи (Baduk Studies Department of Myongji University) в Сеул и Корейската асоциация на любителите на бадук (Korean Amateur Baduk Association). Катедрата е основана в 1997 г. Международната конференция на изследователите на бадук (ICOB) е най-престижният научен форум, в който вземат участие най-добрите изследователи на играта Го на Планетата. Проведени са общо шест конференции през следните години: 2001, 2003, 2005, 2006, 2008 и 2009. С изключение на ICOB'2003 в Санкт Петербург (Русия), всички останали издания на Конференцията са проведени в Корея. Ще припомним, че първото участие на България е отбелязано на ICOB'2008 с изследването на Йони Лазаров “Скритата символика на логическите игри”.

 

С второто участие на страната ни на ICOB'2009 с работата на Константин Байрактаров “Лун Ю, XVII.22: Конфуций за играта Го” се затвърждава още по-убедително представата за България като световна сила в изследователското Го. За незапознатите с проблематиката на тази работа може да се каже, че тезисът на К. Байрактаров се явява сензационен като се има предвид, че мнозина изследователи омаловажават значението на Конфуций в историята на Го, представяйки го като един скучен и тесногръд персонаж. Нашият изследовател представи в разработката си философа Конфуций в една нова и непозната досега за Света на Го позитивна светлина. Участието на ICOB'2009 безспорно е най-значимото представяне на българското Го на световната сцена за тази година. Поради невъзможност за физическо присъствие на нашия автор на Конференцията, неговото изследване бе презентирано от Дал-соо Ким, директор по международните връзки на КABA, за което благодарим от наша страна.

Стефания Цанкова,

отг. редактор на в. АЛМА МАТЕР

СА "Д. А. Ценов" - Свищов,

29.10.2009 г.

 
 
* * *